«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮЗДІК МАГИСТРАНТЫ» ЖӘНЕ «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮЗДІК МАГИСТРІ» АТТЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ХАТЫ!

0
1601

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің ақпараттық қолдауымен, №5-18-2/482-И 09.02.2021 ж. хаты негізінде «Вilim-orkenieti» ұлттық-инновациялық ғылыми зерттеу орталығының ұйымдастыруымен ЖОО-да білім алып отырған магистранттарды қолдау мақсатында қолға алынған «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮЗДІК МАГИСТРАНТЫ» атты магистранттардың байқауына құжаттар қабылдау басталғанын хабарлаймыз!

Байқауға қатысушылар: шетелде және елімізде түрлі ғылым саласы бойынша магистратурада оқып жатқан магистранттар қатыса алады. Магистранттардың студенттік өмірде, магистратурада жеткен жетістіктері  (алған диплом, сертификат, алғыс хаттары мен мақалалары) ескеріледі.

Байқау жеңімпаздарына

-арнайы  тағайындалған «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮЗДІК МАГИСТРАНТЫ» атты республикалық үздік магистранттардың түрлі-түсті кітап жинағы,

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮЗДІК МАГИСТРАНТЫ» төсбелгісі, куәлік;

І, ІІ, ІІІ дәрежелі диплом беріледі.

Ғылыми жетекшілеріне электронды Алғыс хат беріледі.

Байқаудың шарттары:

Байқау қатысушылары өзі жайлы жазылған 2 беттен (14 кегл, Times New Roman) артық емес 3-ші жақта жазылған автобиографиясын (яғни: ол деп жазылады), автобиографияны растайтын құжат көшірмелері бар портфолиосын (мыс.: алынған алғыс хат, диплом және т.б.), 3\4 форматтағы сапалы суретін (1 дана), оқу барысында түскен сапалы 5 фото- суретін, соңғы 3 жылдағы ғылыми мақалалар тізімін жолдауы тиіс.

Құжаттарды 2021 жылдың 15-ші қазанына дейін nauka.bilim2020@mail.ru электронды мекен-жайына жолдауы тиіс. Байқауға құжаттар 3 (қазақ, орыс, ағылшын) тілдің бірінде қабылданады. Өмірбаянда міндетті түрде тұрғылықты мекен-жайы көрсетілуі тиіс (Нұр-  Сұлтан қаласына қорытынды конференцияға келе алмай қалған жағдайда, көрсетілген мекен- жайы бойынша жинақ, төсбелгі, грамота жіберілетін болады).

Ұйымдастыру алқасының сайты: http://bilim-ork.kz/

Инстаграм парақшасы: bilim_orkeniety, best_student.kz

Ескерту!!!

Ұйымдастыру жарна ақысы қойылған. Жарна туралы ақпарат Сіздер жинаққа өз құжаттарыңызды жібергеннен соң 3 (үш) күн ішінде қаралып, жинаққа қабылдау туралы шешім шыққан жағдайда, Сіздердің электронды мекен-жайларыңызға қосымша ақпарат ретінде жіберіледі.

Жоба туралы қосымша ақпаратты төменде көрсетілген телефондар арқылы ала аласыздар:

8778-629-80-35 «Bilim-orkenieti»

Өтініш кестесі (өмірбаянмен бірге жіберілуі керек):

Қатысушының аты-жөні:  
Облыс, аудан, қала, село (ауыл) атауы:  
Білім беру мекемесінің атауы:  
Жетекшінің аты-жөні:  
Сапалы 3х4 форматтағы фото (1 дана):  
Телефон номері және эл.почтасы:  
Тұрғылықты мекен-жайы:  
Жергілікті казпочтаның индексі:  

На основании письма №5-18-2/482-И от 09.02.2021 г. при информационной поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан сообщаем о начале приема документов на конкурс магистрантов «ЛУЧШИЙ МАГИСТРАНТ КАЗАХСТАНА», организованный национально-инновационным научно-исследовательским центром «Вilim-orkenieti» в целях поддержки магистрантов, обучающихся в ВУЗ-ах

Участники конкурса: Участвовать могут магистранты, обучающиеся за рубежом и в нашей стране по различным отраслям наук. Учитываются достижения магистрантов в студенческой жизни, в магистратуре (дипломы, сертификаты, благодарственные письма и статьи).

Победителям конкурса будут вручены:

—        цветной книжный сборник лучших магистрантов «ЛУЧШИЙ МАГИСТРАНТ КАЗАХСТАНА»;

—        нагрудный знак «ЛУЧШИЙ МАГИСТРАНТ КАЗАХСТАНА»;

—        удостоверение;

—        диплом І, ІІ, ІІІ степени;

—        научным руководителям выдается электронное благодарственное письмо.

Условия конкурса:

Участники конкурса должны отправить автобиографию не более 2-х страниц (14 кегл, Times New Roman) (от третьего лица); должны быть приложены копии подтверждающих документов (например, благодарственное письмо, диплом и т. д.), фото формата 3\4 (1 шт), качественные фото рабочего процесса 5 шт. Также должен быть список научных статей за последние 3 года.

Документы необходимо отправить на электронный адрес nauka.bilim2020@mail.ru до 15 октября 2021 года. Работы конкурса принимаются на одном из трех языков (казахский, русский, английский). В заявке обязательно необходимо указать адрес проживания (в случае неявки на итоговую конференцию по указанному адресу будут отправлены республиканский книжный сборник, диплом, нагрудной знак).

Сайт организационного комитета: http://bilim-ork.kz/ Страница в Инстаграм: bilim_orkeniety, best_student.kz

Примечание!!!

Выставлен организационный взнос. Подробная информация будет отправлена на вашу электронную почту в качестве дополнительной информации в течение 3 (трех) дней после подачи ваших документов на конкурс, в случае рассмотрения и принятия решения о допуске к конкурсу.

Дополнительную информацию о проекте можно получить по телефонам:

8778-629-80-35 «Bilim-orkenieti»

Таблица заявки:

Ф.И.О. участника:  
Область, город, район, село:  
Наименование организации образования:    
ФИО руководителя:  
Качественное фото в формате 3х4  (1 шт.):  
Телефон номер, е-mail:  
Адрес проживания:  
Индекс местной казпочты:  

Таблица заявки должна быть представлена вместе с автобиографией!

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮЗДІК МАГИСТРІ» АТТЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ХАТЫ!

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің ақпараттық қолдауымен, №5-18-2/482-И 09.02.2021 ж. хаты негізінде, «Bilim-orkenieti» ұлттық инновациялық ғылыми-зерттеу орталығы мен «Bilim-orkenieti» республикалық Қазақстан педагогтарының біліктілігін арттыру және қайта даярлау орталығының бірігіп ұйымдастыруымен   «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮЗДІК МАГИСТРІ» атты үздік магистрлардың  байқауына құжаттар қабылдау басталғанын хабарлаймыз!

           Байқауға қатысушылар: Шетелде және елімізде түрлі ғылым саласы бойынша магистрлық дәрежесін алған магистрлар қатыса алады.

           Магистрлардың білім алу барысындағы және жұмыс істеу барысында жеткен жетістіктері (алған диплом, сертификат, алғыс хаттары мен мақалалары) ескеріледі.

Республикалық байқауға қатысушылар иеленеді:

  • «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮЗДІК МАГИСТРІ» үздік магистрлардың түрлі- түсті кітап жинағы;
  • арнайы тағайындалған «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮЗДІК МАГИСТРІ» төсбелгісі және төсбелгіні куәлендіретін куәлік;
  • І, ІІ, ІІІ дәрежелі диплом және жұмыс орнының басшыларына электронды Алғыс хат беріледі.

Байқау қатысушылары өзі жайлы жазылған 2 беттен (14 кегл, Times New Roman) артық емес автобиографиясын,  автобиографиясын растайтын құжат көшірмелері (мыс.: алынған алғыс хат, диплом және т.б.), 3х4 форматтағы сапалы суреті (1 дана) және жұмыс барысында түскен  сапалы 5 фото-суреті 2021 жылдың 15 қазанына дейін magistratura-best@mail.ru электронды мекен-жайына жолдауы тиіс. Сондай-ақ, соңғы 3 жылдағы ғылыми мақалалар тізімі болу керек.

Байқауға құжаттар 3 (қазақ, орыс, ағылшын) тілдің бірінде қабылданады.

Өмірбаянда міндетті түрде тұрғылықты мекен-жайы көрсетілуі тиіс (Нұр-Сұлтан қаласына қорытынды конференцияға келе алмай қалған жағдайда көрсетілген мекен-жайы бойынша жинақ, төсбелгі, грамота жіберілетін болады).

Ескерту!!! Ұйымдастыру жарна ақысы қойылған. Жарна туралы ақпарат Сіздер жинаққа өз құжаттарыңызды жібергеннен соң 3 (үш) күн ішінде қаралып, жинаққа қабылдау туралы шешім шыққан жағдайда, Сіздердің электронды мекен-жайларыңызға қосымша ақпарат ретінде жіберіледі.

Жоба туралы қосымша ақпаратты төменде көрсетілген телефондар арқылы ала аласыздар:

8778-629-80-35 «Bilim-orkenieti»

Ұйымдастыру алқасының сайты: http://bilimork.kz/ Инстаграм парақшасы: bilim_orkeniety, best_student.kz

Өтініш кестесі (өмірбаянмен бірге жіберілуі керек):

Қатысушының аты-жөні:
Облыс, аудан, қала, село (ауыл) атауы:
Білім беру мекемесінің атауы, мекен-жайы:
Басшының аты-жөні:
Сапалы 3х4 форматтағы фото (1 дана):
Телефон номері және эл.почтасы:
Тұрғылықты мекен-жайы:
Жергілікті казпочтаның индексі:

 

Сообщаем, что при информационной поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан, на основании письма №5-18-2/482-И от 09.02.2021 года, совместно с национальным инновационным научно-исследовательским центром «Bilim-orkenieti» и Республиканским центром повышения квалификации и переподготовки педагогов Казахстана «Bilim-orkenieti» начался прием документов на конкурс лучших магистров «ЛУЧШИЙ МАГИСТР КАЗАХСТАНА»!

Участники конкурса: магистры, получившие степень магистра в различных областях науки за рубежом и в стране. Учитываются достижения магистра в процессе обучения и работы (дипломы, сертификаты, благодарственные письма и статьи).

Участники республиканского конкурса получат:

  • цветной книжный сборник лучших магистров «ЛУЧШИЙ МАГИСТР КАЗАХСТАНА»;
  • нагрудный знак «ЛУЧШИЙ МАГИСТР КАЗАХСТАНА», удостоверение,
  • диплом І, ІІ, ІІІ степени.
  • Руководителям магистров вручаются благодарственные письма (электронные).

Участники конкурса должны отправить автобиографию не более 2-х страниц (14 кегл, Times New Roman) (от третьего лица); должны быть приложены копии подтверждающих документов (например: благодарственное письмо, диплом и т. д.), фото формата 3\4 (1 шт), качественные фото рабочего процесса 5 штук. Также должен быть список научных статей за последние 3 года.

Документы необходимо отправить на электронный адрес magistratura-best@mail.ru до 15 октября 2021 года.

Работы конкурса принимаются на одном из трех языков (казахский, русский, английский).

В заявке обязательно необходимо указать адрес проживания (в случае неявки на итоговую конференцию, по указанному адресу будут отправлены книжный сборник, диплом, нагрудный знак).

Ескерту!!! Ұйымдастыру жарна ақысы қойылған. Жарна туралы ақпарат Сіздер жинаққа өз құжаттарыңызды жібергеннен соң 3 (үш) күн ішінде қаралып, жинаққа қабылдау туралы шешім шыққан жағдайда, Сіздердің электронды мекен-жайларыңызға қосымша ақпарат ретінде жіберіледі.

Дополнительную информацию о проекте можно получить по телефонам:

8778-629-80-35 «Bilim-orkenieti»

Сайт организационного комитета: http://bilim-ork.kz/ Страница в Инстаграм: bilim_orkeniety, best_student.kz

Таблица заявки:( должна быть представлена вместе с автобиографией)

Ф.И.О. участника:
Область, город, район, село:
Наименование организации образования:
ФИО начальника:
Качественное фото в формате 3х4 (1 шт.):
Телефон номер, е-mail:
Адрес проживания:
Индекс местной казпочты:

 

ЖАУАП ҚАЛДЫРУ

Пікіріңізді енгізіңіз!
мұнда сіздің атыңызды енгізіңіз