«ҮЗДІК ҒЫЛЫМИ ЖОБА-2021» АТТЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАР                                                        БАЙҚАУЫ                                                                                       ҚҰРМЕТТІ ПЕДАГОГТЕР ЖӘНЕ ДАРЫНДЫ ЖАСТАР!

ҚР Білім және ғылым министрлігінің №01-13-9/3742-И ОТ 11.10.2019 ж. хаты негізінде «Bilim-órkenieti» ұлттық-инновациялық ғылыми зерттеу орталығының ұйымдастыруымен «Үздік ғылыми жоба-2021» атты республикалық байқауының өтетіндігін хабарлаймыз!

Ғылыми  жобалар байқауының мақсаты мен міндеті:

 • оқушылар мен студенттердің зерттеушілік, ғылыми ойлау қабілеттерін дамыту;
 • педагогтердің инновациялық әдістері мен шығармашылық әлеуетін қалыптастыру;

Байқауға республика көлеміндегі ЖОО-ның және колледждің оқытушылары мен мектеп  мұғалімдері дарынды шәкірттерімен қатысу мүмкіндігіне ие!

Байқау қатысушыларына «ҮЗДІК ҒЫЛЫМИ ЖОБА-2021»  атты республикалық түрлі-түсті кітап жинағы, арнайы тағайындалған «ҮЗДІК ҒЫЛЫМИ ЖОБА-2021» төсбелгісі, куәлік және І, ІІ, ІІІ дәрежелі республикалық диплом беріледі.

Байқауға қатысуға төмендегі бағыттар бойынша жұмыстар қабылданады:

 1. физика-математикалық (секциялар: физика, математика, информатика, экономика);
 2. ғылыми-жаратылыстану (секциялар: биология, химия, адам денсаулығы, қоршаған ортаны қорғау);
 3. лингвистикалық (секциялар: әдебиеттану, тіл білімі);
 4. гуманитарлық (секциялар: тарих, өлкетану, этномәдениеттану).

Қойылатын талаптар:

 • мәтіні WORD;
 • шрифт Times New Roman 14;
 • аралық интервал 1,5 мм.
 • сол жақ параметрі 3 см.
 • оң жақ параметрі 1,5 см.
 • жоғары, төмен жағы 2 см.
 • беттер нөмірленуі тиіс.

Титул парағы:

 • жұмыс жүзеге асырылған ұйымның аты;
 • жұмыстың тақырыбы;
 • бағыты (тарих, тұлға, туған ел, адамгершілік т.б.);
 • орындаушы (тегі, аты, мектебі, сыныбы, қаласы);
 • жұмыс жетекшісі (аты-жөні, жұмыс орны, қызметі);
 • жұмыстың орындалған уақыты.

Мазмұны:

 • абстракт (аннотация), жұмыстың қысқаша мазмұны (200 сөзден артық емес);
 • кіріспе, жұмыстың тиянақты сипаттамасы (2 беттен артық емес);
 • негізгі бөлім, жеке тараулардан тұрады (15 беттен артық емес);
 • қорытынды, жұмыстың негізінде жасалған нәтиже, ұсыныстар (1 беттен артық емес);
 • пайдаланған әдебиеттер тізімі жұмыс соңында жалпы тізіммен беріледі;
 • жұмыс арнайы дайындалған слайд арқылы қорғалады (берілетін уақыт 5-7 минут).

 

Байқау екі кезең бойынша өтеді. Бірінші кезең іріктеу кезеңі сырттай өтеді. Бірінші кезең бойынша байқау материалдары электронды нұсқада қабылданады. Бірінші кезең бойынша барлық ғылыми жобалар іріктеліп, екінші кезеңге өткен жоба авторлары Нұр-Сұлтан қаласына шақырылады. Екінші кезеңге шақырылған жоба авторлары ғылыми жобаларын секциялар бойынша қорғаудан сынға түседі. Екінші  кезеңге  келе  алмаған жағдайда екінші кезеңнің шарттарын видеоролик түрінде  жіберуге  болады. Видеоролик көлемі 5-7 минуттан аспауы тиіс. Екінші кезең нәтижесі бойынша барлық қатысушылар мен жеңімпаздар жетекшілерімен бірге марапатталады.

Байқау қатысушылары өзі және жетекшісі жайлы жазылған мәліметті ережедегі кесте үлгісі бойынша толтырып, ғылыми жобамен бірге 2021 жылдың наурыз айының 18-не дейін ruhany.jangiru.17@bk.ru электронды поштаға жіберуі тиіс. Байқауға жұмыстар 3 (қазақ, орыс, ағылшын) тілдерінің бірін таңдап жіберілуі керек.

Байқаудың марапаттау рәсімі 2021 жылы NUR- SULTAN қаласында Министрліктер Үйінде, 14 кіреберіс, мәжіліс залында конференция түрінде өтеді. Қорытынды конференция бағдарламасында елімізге белгілі тұлғалардың қолынан «ҮЗДІК ҒЫЛЫМИ ЖОБА-2021» төсбелгісі, «ҮЗДІК ҒЫЛЫМИ ЖОБА-2021»  атты кітап жинағы табысталады. Кітапқа екінші кезеңге өткен барлық ғылыми жобалар енгізіледі.

Ұйымдастыру алқасының сайты: Bilim-ork.kz, Инстаграм парақшасы: bilim_orkenietі.

Жоба туралы қосымша ақпаратты төменде көрсетілген телефондар арқылы ала аласыздар: WhatsApp: 8747-628-80-54, 8775-452-03-98

СҰРАНЫС БЕРУ ҮЛГІСІ

Қатысушының аты-жөні, жетекшісі аты-жөні, лауазымы,
Облыс, аудан, қала, село (ауыл) атауы
Білім беру мекеменің атауы
Байқау атауы, секциясы
Телефоны, ұялы, е-mail, 3х4 фотосы

 

               РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ

                         «ЛУЧШИЙ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ-2021»

 На основании письма Министерства образования и науки РК №01-13-9/3742-И ОТ 11.10.2019 г. в целях поддержки учителей и преподавателей нашей страны при организации Национального инновационного научно-исследовательского центра «Bilim-órkenieti» сообщаем о проведении конкурса «Лучший научный проект-2021»!

В конкурсе научных проектов могут принять участие преподаватели вузов и колледжей республики и учителя школ вместе с талантливыми учащимися!

Цели и задачи конкурса научных проектов: 

 — развитие способностей научного, исследовательского мышления учеников и студентов;

 — повышение творческого потенциала и инновационных идей педагогов;

К участию в конкурсе принимаются работы по следующим направлениям:

 1. Физикоматематическое (секции: физика, математика, информатика, экономика);  
 2. Научное естествознание (секции: биология, химия, здоровье человека, т.д.);
 3. Лингвистическое (секции: литературоведение, языкознание);
 4. Гуманитарное (секции: история, краеведение, этнокультурология).

       Услович участия в конкурсе научных проектов:

 • тексте в формате WORD;
 • шрифт Times New Roman 14;
 • межстрочный интервал 1,5 мм.
 • параметры слева 3 см.
 • параметры справа 1,5 см.
 • верхние, нижние параметры 2 см.
 • нумерация страниц.

Титульный лист:

 • название организации, в которой проводилась работа;
 • тема работы;
 • направление (история, личность, родная земля, нравственность и т.д.);
 • исполнитель (фамилия, имя, отчество, класс, школа, город);
 • руководитель работы (фамилия, имя, отчество, место работы, должность);
 • время на проведение работы.

Содержание:

 • абстракт (аннотация), краткое содержание работы (не более 200 слов);
 • введение, детальное содержание работы (не более 2 страниц);
 • основной раздел, состоит из подразделов (не более 15 страниц);
 • заключение, выводы по результатм работы, предложения (не более 1 страницы);
 • список использованной литературы указывается в конце работы общим списком;
 • работу необходимо защитить с помощью подготовленных слайдов (время 5-7 минут).

Конкурс научных проектов состоит из двух этапов. Первый этап будет проведен заочно. На первом этапе материалы конкурса принимаются в электронном виде. Авторы, работы которых пройдут во второй этап, будут приглашены в город NUR-SULTAN. Приглашенные на второй этап авторы проектов должны будут защитить свои научные проекты по секциям.

В случае невозможности приехать на второй этап, можно выполнить условия второго этапа, отправив в виде видеоролика. Объем видеоролика не должен превышать 3-5 минут.  По результатам второго этапа все участники и победители вместе с руководителями будут награждены. Участники конкурса должны заполнить сведения о себе и руководителе по образцу в таблице и вместе с научным проектом направить до 18 марта 2021 года на электронную почту ruhany.jangiru.17@bk.ru. Работы на конкурс могут быть на одном из 3 языков (казахский, русский, английский).

Церемония награждения конкурса. Презентация книги лучших научных проектов «Лучший научный проект-2021» и церемония награждения состоится в городе NUR-SULTAN, по адресу Дом министерств, 14 подъезд, в Актовом зале в виде конференции. На презентацию книги будут приглашены все победители конкурса «Лучший научный проект-2021», вошедшие в сборник. В программе заключительной конференции известные личности нашей страны вручать нагрудные знаки «Лучший научный проект-2021», сборники научных проектов участников конкурса «Лучший научный проект-2021», дипломы І, ІІ, ІІІ степени. Сайт организационной коллегии: Bilim-ork.kz,   Инстаграм страничка: bilim_orkenietі, facebook: Білім өркениеті

                         

                       Справочные телефоны по проекту: 8747-628-80-54, 8775-452-03-98

ОБРАЗЕЦ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

 

Фамилия, имя, отчество участника
Фамилия, имя, отчество руководителя, должность
Название научного проекта
Наименование образовательного учреждения
Контактные телефоны
E-mail
Качественное фото 3*4

ЖАУАП ҚАЛДЫРУ

Пікіріңізді енгізіңіз!
мұнда сіздің атыңызды енгізіңіз