«Информатика пəні бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасы негізінде біліктілікті арттыру» (Повышение квалификации на основе обновленной образовательной программы по информатике) тақырыбында  80 сағат көлемінде  07.08.-19.08.2023 жыл аралығында біліктілікті арттыру курсынан өткен қатысушылар:

 • Темирбаева Айгуль Мейрамбековна

«Тарих  пəні бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасы негізінде біліктілікті арттыру» (Повышение квалификации на основе обновленной образовательной программы по истории) тақырыбы бойынша  80 академиялық сағат көлемінде 07.08.-19.08.2023 жыл аралығында біліктілікті арттыру курсынан өткен қатысушылар:

 • Абдуллаева Айгерим Сериковна

«Қолданбалы программалық қамтамасыз ету және операциялық жүйелер» (Прикладное программное обеспечение и операционные системы) тақырыбында  80 сағат көлемінде  03.01.-15.01.2024 жыл аралығында біліктілікті арттыру курсынан өткен қатысушылар:

 • Ахметов Мереке Ғұсманұлы

««Жаратылыстану» және «Дүниетану» пәндерін оқытудың кәсіби құзыреттілігін дамыту» (Развитие профессиональной компетентности в преподавании предметов «Естествознание» и «Познание мира») тақырыбында  80 сағат көлемінде  03.01.-15.01.2024 жыл аралығында біліктілікті арттыру курсынан өткен қатысушылар:

 • Бегилов Талгат Заурович

«Болашақ мамандарды кәсіби қызметке дайындаудың әдіснамасы мен әдістемесі» (Методология и методы подготовки будущих специалистов к профессиональной деятельности)  тақырыбында  80 сағат көлемінде  08.01-22.01.2024 жыл аралығында біліктілікті арттыру курсынан өткен қатысушылар:

 • Колесова Людмила Генадьевна

«Жоғары мектеп педагогикасы және педагогикалық-психологиялық пәндерді оқытудың инновациялық технологиялары» (Педагогика высшей школы и инновационные технологии преподавания психолого-педагогических дисциплин)  тақырыбында  80 сағат көлемінде  08.01-22.01.2024 жыл аралығында біліктілікті арттыру курсынан өткен қатысушылар:

 • Тасимова Айсулу Ахмадиевна 

«Педагогикалық мамандықтар студенттерінің ғылыми-танымдық әлеуетін дамытудың теориясы мен әдістері» (Теория и методы развития научно-познавательного  потенциала студентов педагогических специальностей)  тақырыбында  80 сағат көлемінде  08.01-22.01.2024 жыл аралығында біліктілікті арттыру курсынан өткен қатысушылар:

 • Набидоллина Шолпан Сагатовна

«Мектепке дейінгі білім беру жүйесі үшін кадрлар даярлаудағы педагог қызметінің психологиялық-педагогикалық аспектілері» (Психолого- педагогические аспекты деятельности педагога в подготовке кадров для системы дошкольного образования)  тақырыбында  80 сағат көлемінде  08.01-22.01.2024 жыл аралығында біліктілікті арттыру курсынан өткен қатысушылар:

 • Заришева Айнур Сапаровна 

  «Қазіргі әлемдегі психологияның өзекті мәселелері: теория және практика» (Актуальные вопросы  психологии  в современном мире: теория и практика) тақырыбында  80 сағат көлемінде  08.01-22.01.2024 жыл аралығында біліктілікті артыру курсынан өткен қатысушылар:

 • Жумагулова Гульшат Амерхановна

«Практикалық психологияның заманауи бағыттары: диагностика және коррекция» (Современные направления практической психологии: диагностика и коррекция) тақырыбында  80 сағат көлемінде  08.01-22.01.2024 жыл аралығында біліктілікті артыру курсынан өткен қатысушылар:

 • Нурмуканбетова Венера Ерболатовна

«Мектепке дейінгі білім беру жүйесі үшін кадрлар даярлаудағы педагог қызметінің психологиялық-педагогикалық аспектілері» (Психолого-педагогические аспекты деятельности педагога в подготовке кадров для системы дошкольного образования)   тақырыбында  80 сағат көлемінде  25.03-05.04.2024 жыл аралығында біліктілікті артыру курсынан өткен қатысушылар:

 • Есеева Менсулу Тасболатовна 

«Экология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін дамыту» (Развитие профессиональных компетенций учителя экологии) тақырыбында  80 сағат көлемінде  11.04.-24.04.2024 жыл аралығында біліктілікті арттыру курсынан өткен қатысушылар:

 • Джумакаева  Баян Сабировна
 • Джумакаева  Клара Сабировна

«Бастауыш мектептегі сабақтағы зерттеулер арқылы пәндік құзіреттілікті арттыру» («Повышение предметных компетенций через исследование урока в начальной школе») тақырыбында  80 сағат көлемінде  15.04 -27.04.2024 жыл аралығында біліктілікті арттыру курсынан өткен қатысушылар:

 • Курдыбайло Антонида Анатольевна

«Бастауыш мектепте сабақты зерттеу арқылы пәндік құзыреттілікті арттыру» («Повышение предметных компетенций через исследование урока в начальной школе») тақырыбында 80 сағат көлемінде  15.04 -27.04.2024 жыл аралығында біліктілікті арттыру курсынан өткен қатысушылар:

 • Кравченко Оксана Ивановна

«Орыс тілі пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін дамыту» (Развитие профессиональных компетенций учителя русского языка) тақырыбында 80 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсынан өткен қатысушылар:

 • Кусмагамбетова Гуля Чингисовна
 • Туменбаева Манат Кошеновна

«Көркем еңбек технологиясы негізінде білім беру процесін жобалау және жүзеге асыру»  (Проектирование и реализация образовательного процесса на основе технологии художественного труда) тақырыбы бойынша  80 академиялық сағат көлемінде 22.04- 03.05.2024 жыл аралығында біліктілікті арттыру курсынан өткен қатысушылар:

 • Дуйсенбекова Сулушаш Талпаковна
 • Унанбаев Силхан Копышевич

«Физика пəні  мұғалімінің кəсіби құзіреттілігін дамыту» (Развитие профессиональных компетенции учителя физики в школе)  тақырыбы бойынша  80 академиялық сағат көлемінде 22.04- 03.05.2024 жыл аралығында біліктілікті арттыру курсынан өткен қатысушылар:

 • Тастанбекова Айпарша Мутаевна

«Дизайн жəне көркемдеп модельдеу сферасындағы педагогтардың кəсіби құзыреттілігін арттыру» (Повышение профессиальной компетентности педагогов в сфере дизайна и художественного моделирования ) тақырыбы бойынша  80 академиялық сағат көлемінде 22.04.-03.05.2024 жыл аралығында біліктілікті арттыру курсынан өткен қатысушылар:

 • Садовский Евгений Героимович

Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша инклюзивті білім берудің жаңаша əдіс-тəсілдері (Новые методы инклюзивного образования по обновленной образовательной программе) тақырыбы бойынша  80 академиялық сағат көлемінде 22.04.-03.05.2024 жыл аралығында біліктілікті арттыру курсынан өткен қатысушылар:

 • Сексенова Гульнара Мейрамбековна

«Оқу және оқыту практикасында АКТ қолдану (ілгері деңгей)» (Использование ИКТ в обучении и педагогической практике (продвинутый уровень))  тақырыбы бойынша  80 академиялық сағат көлемінде 29.04.-14.05.2024 жыл аралығында біліктілікті арттыру курсынан өткен қатысушылар:

 • Баекенова Райла Хабдуалиқызы

«Сынып жетекші жұмысында мектептегі буллинг пен девианттық мінез құлықтың алдын алу үшін ата-аналарды педагогикалық қолдау» (Педагогическая поддержка родителей для профилактики буллинга и девиантного поведения в школе в работе классного руководителя) тақырыбында  80 сағат көлемінде  06.05-22.05.2024 жыл аралығында біліктілікті арттыру курсынан өткен қатысушылар:

 • Аманжолова Жадыра Болатовна
 • Елу Мархабат Қайратқызы

«Ағылшын тілі пәні мұғалімінің кәсіби құзіреттілігін дамыту» (Развитие профессиальных компетенций учителя английского языка)  тақырыбы бойынша  80 академиялық сағат көлемінде 10.05.-23.05.2024 жыл аралығында біліктілікті арттыру курсынан өткен қатысушылар:

 • Жилинская Айнур Ажжанбековна
 • Литвинова Надежда Викторовна
 • Комарова Виктория Владимировна

«Баланы ерте дамыту бағдарлары» (Ориентиры раннего развития детей) тақырыбы бойынша  80 академиялық сағат көлемінде 13.05.-24.05.2024 жыл аралығында біліктілікті арттыру курсынан өткен қатысушылар:

 • Миссан Анита Ивановна

«Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін дамыту» (Развитие профессиональных компетенций учителя казахского языка и литературы) тақырыбы бойынша  80 академиялық сағат көлемінде 13.05.-24.05.2024 жыл аралығында біліктілікті арттыру курсынан өткен қатысушылар

 • Абдикадирова Гульмира Жанбырбаевна

ЖАУАП ҚАЛДЫРУ

Пікіріңізді енгізіңіз!
мұнда сіздің атыңызды енгізіңіз