«ҚР ДАРЫНДЫ ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ — АЛТЫН КІТАБЫ» АТТЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУҒА БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ ШАҚЫРАМЫЗ!

0
5176
«BILIM-ORKENIETI» ҰЛТТЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН ҚР ДАРЫНДЫ ОҚУШЫЛАРМЕН ЖҰМЫСТЫ КҮШЕЙТУ МАҚСАТЫНДА

ӨТЕТІН  «ҚР ДАРЫНДЫ ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ — АЛТЫН КІТАБЫ» АТТЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУҒА БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ ШАҚЫРАМЫЗ!

Байқаудың мақсаты мен міндеттері: Республикамыздың дарынды жастарының арасында байланыс орнату және оқушылардың ғылыми әлеуетін күшейту, инновациялық идеяларын кеңейте отырып үздіктерін анықтау!

КӘСІБИ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУДЫҢ ДИПЛОМДАРЫ, ЖИНАҚ КІТАБЫ, ПЕДАГОГ-ҰСТАЗДАРДЫҢ АТТЕСТАЦИЯДАН ӨТУІНЕ ЖАРАМДЫ ҚҰЖАТ БОЛЫП

ЕСЕПТЕЛЕДІ.

Байқау қатысушылары: Білім беру ұйымдарының педагогтері оқушыларымен бірге қатыса алады.

Байқауға қатысушылары марапатталады:

«ҚР ДАРЫНДЫ ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ — АЛТЫН КІТАБЫ»  атты

кітап  жинаққа   оқушының   жұмысы  енгізіледі.  Жұмысының

сапасына байланысты І, ІІ, ІІІ дәрежелі республикалық диплом

иеленеді.

«АЛТЫН»     төсбелгішемен     марапатталады,       төсбелгішені

куәландыратын куәлік беріледі. Оқушының жетекші-ұстазына,

ата-анасына Алғыс хат беріледі.

 

Байқаудың шарттары: Оқушы жетекшісімен бірге төмендегі тақырыптардың бірін таңдап, 2 беттен аспайтын эссе жазып altyn_best_2021@mail.ru почтасына жіберуі қажет. Сондай-ақ оқушы білім алу барысында жеткен жетістіктерінің көшірмесін (диплом, сертификат, үздік аттестат т.б) және білім алу барысында ұстаздарымен, сыныптастарымен түскен фото-суреттерін қоса жіберуі қажет (5,6 шт). Жұмыстар ақпан айының 20 дейін қабылданады.

 

1-5 сынып оқушылары (төмеңгі буын) 6-11 жас аралығы.
 • «Ұстазы мықтының – ұстанымы мықты» оқушы бұл тақырып бойынша өзінің ұстазына деген сүйіспеншілігін, құрметін білдіре отырып эссе жазуы қажет.
 • «Мен болашақта кім болам?» — бұл тақырып бойынша оқушы жетекшісімен бірге, өзінің болашақтағы арманы сүйікті мамандығы жайында жазуы қажет.
 • «Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев-Қазақстанның тұңғыш президенті» бұл тақырып бойынша оқушы жетекшісімен бірге, еліміздің тұңғыш президентінің ерен еңбектері жайында жазуы қажет.
 • «Менің туған өлкемнің тарихы» бұл тақырып бойынша оқушы жетекшісімен бірге, өзінің туған жерінің тарихы жайында немесе сол өңірден шыққан белгілі тұлға жайында жазуы  қажет.
 • «Салт-дәстүр — ұлтымыздың рухани байлығы» бұл тақырып бойынша оқушы жетекшісімен Қазақ қоғамындағы салт-дәстүрдің бірін таңдап жазуы қажет.
 • «Ұлы Даланың ұлы есімдері» — атты тақырып бойынша Қазақ жерінен шыққан бір тарихи тұлға жайында эссе жазуы қажет.
 • «Отан отбасыдан басталады» — атты тақырып бойынша оқушы өзінің отбасы жайында, ата-анасына деген құрметі жайында жазуы тиіс.
6-11 сынып оқушылары (Жоғары буын) 12-17 жас аралығы.
·        «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты тақырып бойынша, оқушы жетекшісімен еліміздің Тәуелсіздік жылдары жеткен жетістіктері жайында жазуы қажет.
 • «Абай Құнанбайұлы – Қазақтың біртуар Ұлы ақыны» — атты тақырып.
 • «Ұлы даланың Ұлы тұлғалары» атты тақырып.
 • «Менің болашақ мамандығым» — атты тақырып.
 • «Қазақ тілім — Байлығым» — атты тақырып.
 • «Рухани жаңғыру-ұлт болашағының жарқын кепілі» атты тақырып.
 • «Елордасы Нұр-Сұлтан қаласы-Қазақстанның жүрегі» атты тақырып.
 • «Денсаулық зор байлық» атты тақырып.

 

Эссеге қойылатын талаптар: мәтін MS Word форматында, 2 беттен артық емес, кегл өлшемі 14, аралық интервал 1.0, шрифт Times New Roman, беттердің барлық жағынан  өлшемі 20 мм.

Марапаттау рәсімі өтетін орыны, уақыты:

ҚР, Нұр-Сұлтан қаласы 010000, Мәңгілік ел көшесі 8, Министрліктер үйі, 14 кіреберіс, мәжіліс залында өтеді.

Байқауға жұмыстар (қазақ, орыс, ағылшын) тілдерінде қабылданады!

 

Барлық сұрақтарды анықтама телефондары арқылы қоя аласыздар:

8 747 702 52 62, 8 778 742 74 40  altyn_best_2021@mail.ru

ӨТІНІШ КЕСТЕСІ ЭССЕМЕН БІРГЕ ЖІБЕРІЛУ КЕРЕК
Оқушының тегі, аты-жөні
Ата-анасының аты-жөні
Жетекшісінің аты-жөні
Облыс, аудан, қала, село (ауыл) атауы
Білім беру мекеменің атауы
Сыныбы
Байқау атауы «ҚР ДАРЫНДЫ ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ

АЛТЫН КІТАБЫ»

Телефоны, ұялы, е-mail (мұғалім және оқушы)
3х4 фотосы

 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «BILIM-ORKENIETI» В ЦЕЛЯХ УСИЛЕНИЯ РАБОТЫ С ТАЛАНТЛИВЫМИ УЧЕНИКАМИ РК ПРИГЛАШАЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ «ЗОЛОТАЯ КНИГА ТАЛАНТЛИВЫХ УЧЕНИКОВ РК»

 

Цели и задачи конкурса: установление связи между талантливой молодежью нашей республики и повышение научного потенциала учеников, расширение их инновационных идей и выявление лучших среди них!

 

ДИПЛОМЫ, СБОРНИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСОВСЧИТАЮТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГАМИ-УЧИТЕЛЯМИ АТТЕСТАЦИИ

 

Участники конкурса: педагоги совместно с учениками образовательных учреждений.

Участникам конкурса будут вручены:

В сборник «ЗОЛОТАЯ КНИГА ТАЛАНТЛИВЫХ УЧЕНИКОВ РК»

будет включена работа ученика.  В  зависимости от  качества  работы

будет награжден республиканским дипломом І, ІІ, ІІІ степени.

Нагрудной      значок      «АЛТЫН»,       будет       предоставлено

свидетельство, подтверждающее нагрудной значок. Руководителю

-учителю, родителям ученика будет направлено благодарственное

письмо.

Условия конкурса: Ученик вместе с руководителем выбирает одну из нижепредоставленных тем, необходимо написать эссе не более 2 страниц и направить на почту altyn_best_2021@mail.ru. Также приложить копии документов, подтверждающих достижения во время обучения ученика (диплом, сертификат, аттестат с отличием, т.д.) и фотографии, снятые вместе с учителями, одноклассниками (5, 6 шт.). Работы принимаются до 20 февраля.

 

Ученики 1-5 классов (нижнее звено) 6-11 лет.
 • «У великого учителя – великие принципы» – ученик должен написать эссе об уважении и признательности к своему учителю.
 • «Кем я буду в будущем?» – ученик вместе с руководителем должен написать про свою будущую любимую профессию.
 • «Елбасы Нурсултан Назарбаев – первый президент Казахстана» – ученик вместе с руководителем должен написать об исключительном труде первого президента страны.
 • «История моего родного края» – ученик вместе с руководителем должен написать об истории своей родной земли, либо об известной личности тех краев.
 • «Традиции – духовное богатство нацией нации» – ученик вместе с руководителем должен выбрать и описать одну из традиций, заложенных в казахском общесте.
 • «Великие имена Великой Степи» – ученик должен написать эссе об одной исторической личности, родившихся на казахской земле.
 • «Родина начинается с семьи» – ученик должен написать о своей семье, об уважении к своим родителям.
Ученики 6-11 классов (старше звено) 12-17 лет.
·        Тема «Независимость дороже всего» – ученик вместе с руководителем должен написать о достижении нашей страны за годы Независимости.
 • Тема «Абай Кунанбайулы – выдающийся великий акын казахов».
 • Тема «Великие личности Великой Степи».
 • Тема «Моя будущая специальность».
 • Тема «Мой казахский язык – мое богатство».
 • Тема «Духовная модернизация – светлый залог будущего нации».
 • Тема «Столица город Нур-Султан – сердце Казахстана».
 • Тема «Здоровье – главное богатство».

 

Требования к эссе: текст в формате MS Word, не более 2 страниц, размер кегля 14, межстрочный интервал 1.0, шрифт Times New Roman, размеры полей страниц со всех сторон 20 мм.

Время и место проведения церемонии награждения:

РК, город Нур-Султан, 010000, ул. Мәңгілік ел 8, Дом Министерств, подъезд 14, конференц-зал.

Работы на конкурс принимаются на одном из трех языках (казахский, русский, английский)!

Все вопросы можно задать по справочным телефонам:

8 747 702 52 62, 8 778 742 74 40  altyn_best_2021@mail.ru

ТАБЛИЦА ЗАЯВКИ ДОЛЖНА БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ВМЕСТЕ С ЭССЕ
Фамилия, имя, отчество ученика
Фамилия, имя, отчество родителей
Фамилия, имя, отчество руководителя
Название области, района, города, села (ауыла)
Наименование образовательного учреждения
Класс
Название конкурса «ЗОЛОТАЯ КНИГА ТАЛАНТЛИВЫХ УЧЕНИКОВ РК»
Телефон, сотовый, е-mail (учителя и ученика)
Фото 3х4

ЖАУАП ҚАЛДЫРУ

Пікіріңізді енгізіңіз!
мұнда сіздің атыңызды енгізіңіз